ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Останнє оновлення: 17.11. 2019

Будь ласка, уважно прочитайте цей Публічний договір (надалі – Договір). Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, подання заявок, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цього Договору та (2) Положенням про захист персональних даних та політику конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень.

Якщо ви не згодні з умовами цього Договору, не користуйтеся Сайтом та Послугами.

Будь-ласка, уважно ознайомтесь з умовами цього Договору та Програмою обраного Курсу перш ніж прийняти рішення про замовлення та оплату Послуг.

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цього Договору для цілей ведення власних записів.

1. Визначення

«Сайт» – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – http://umhs.pro/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Користувач» – фізична особа, що користується Сайтом та отримує доступ до Послуг.

«Послуги» – освітні послуги за обраною Програмою курсу.

«Програма курсу» - графік навчального процесу за обраним Курсом, що включає у себе розклад занять.

«Захід» –освітній, навчальний захід, в тому числі лекція, презентація, воркшоп, семінар, практичне заняття, а також інша офлайн чи онлайн подія, організована Школою, інформація про яку розміщена на Сайті.

«Курс» – цілісний виклад однієї або декількох тем.

«Запрошення» – інформація в електронній формі, що підтверджує право Користувача на проходження Курсу, містить інформацію про реєстраційний внесок і може містити додаткову інформацію правового або технічного характеру.

Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цього Договору, повинні тлумачитися відповідно до тексту цього Договору.

2. Основне

2.1. Сторони

Цей Договір регулює відносини між Користувачами та ГО УМВШ (надалі - Школа) щодо доступу та користування Послугами.

2.2. Зміни до Договору

Школа може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача додаткових зобов'язань стосовно дій, які Користувач зробив до їх вступу у силу.

Користуючись Послугами після внесення змін до цього Договору, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо Школа вносить суттєві зміни до цього Договору, Школа докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов'язаний час від часу переглядати цей Договір для з'ясування того, чи не було внесено змін.

2.3. Дієздатність

Для доступу до Послуг Користувач повинен досягти 18 років або іншого повнолітнього віку у його юрисдикції.

Користувач визнає і гарантує, що має всі належні права на виконання умов цього Договору.

Користувач на запит Школи зобов'язаний надати додаткові документи чи інформацію, що необхідні для підтвердження відповідності Користувача умовам цього Договору.

3. Послуги

3.1. Предмет Договору

Школа надає Користувачу:

- можливість ознайомлення із загальнодоступною інформацією на Сайті, в тому числі інформацією про заплановані Заходи та Курси;

- можливість оформлення Запрошення на участь у Заході та/або проходження Курсу;

- освітні послуги за обраним Курсом у випадку своєчасної та повної оплати реєстраційного внеску.

4. Реєстраційний внесок. Запрошення

4.1. Оголошення про Захід або Курс

Школа розміщує на Сайті оголошення, що містять інформацію про Заходи та Курси, їх тип, Програму курсу, тематику, дату, час, місце проведення, розмір Реєстраційного внеску (якщо вимагається).

4.2. Оформлення Запрошення

Оформлення Запрошення на участь у Заході або доступ до Курсу здійснюється з використанням Сайту онлайн. Для оформлення Запрошення Користувач обирає Захід, який бажає відвідати, чи Курс, що хоче пройти, заповнює відповідну форму та сплачує Реєстраційний внесок (якщо вимагається).

4.3. Реєстраційний внесок

Користувач погоджується, що для участі у Заході та/або доступу до Курсу з нього може вимагатися внесення Реєстраційного внеску. Розмір Реєстраційного внеску визначається на Сайті.

4.4. Способи оплати

Користувач може використовувати будь-який з доступних на Сайті способів оплати для здійснення трансакцій зі сплати Реєстраційного внеску.

4.5. Сплата зборів

Користувач самостійно несе відповідальність за правильність платежів, які він здійснює. Користувач відповідальний за сплату будь-яких зборів чи інших сум, що можуть стягуватися платіжною системою, банком чи третіми сторонами.

4.6. Передача Запрошення

Передача Запрошення Користувачеві здійснюється шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача вказану при замовленні та сплаті Реєстраційного внеску.

4.7. Повернення Реєстраційного внеску

У разі оформлення Запрошення на участь в Заході або проходження Курсу, Користувач має право подати запит на повернення Реєстраційного внеску не пізніше, ніж за 72 години до початку запланованого Заходу або Курсу. Школа залишає за собою право відмовити у наданні даної послуги.

В інших випадках Реєстраційний внесок не повертається.

5. Зворотній зв'язок

Користувач може підтримувати зв'язок зі Школою за допомогою засобів зв'язку, доступних на Сайті, зокрема за вказаною адресою електронної пошти, телефоном, через форму зворотного зв'язку.

Оформлюючи підписку на розсилку на Сайті, Користувач надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Заходи, Курси, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо за вказаною адресою електронної пошти. Якщо Користувач бажає відмовитися від отримання такої інформації, Користувач може звернутися до Школи через засоби комунікації зазначені вище.

6. Інтелектуальна власність

Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Школи та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

Будь-яке використання Сайту, його частини, контенту, інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов'язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу Школи та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Користування Послугами не надає Користувачу прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Школи чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Школа та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання контенту третіми особами.

Доступ до Контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Користувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

7. Вирішення спорів

7.1. Спори

Якщо між сторонами виникає спір, мета Школи – надати Користувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.

У разі виникнення спору Школа рекомендує Користувачам спочатку зв'язатися з нами за наступною адресою електронної пошти medicalschoolu@gmail.com або за формою зворотного зв'язку, що доступна на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму зі Школою.

7.2. Порядок вирішення спорів

Будь-який спір чи претензія, що пов'язані з користуванням Послугами чи іншим чином пов'язані з цим Договором, і які не можуть бути вирішені напряму між сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

8. Відповідальність

8.1. Способи захисту

Якщо в результаті порушення Користувачем будь-яких положень цих правил, Школа зазнає збитків, то Школа має право вимагати від Користувача повного виконання зобов'язань за цими Правилами, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Школи, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Школи.

8.2. Відмова від гарантій

Школа надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Школа не приймає жодних зобов'язань та не надає жодних гарантій стосовно:

- змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;

- точності, надійності та якості Контенту.

Школа не несе жодної відповідальності та не надає гарантій будь-якого роду стосовно Послуг та Контенту, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача.

Школа не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими переривання, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами.

Школа вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі досягли мінімально допустимого віку.

8.3. Обмеження відповідальності

Школа не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. За жодних обставин Школа не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Послуг.

Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує при отриманні Послуг, Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

9. Інші положення

9.1. Передача прав та обов'язків

Користувач не може передати свої права та обов'язки за цими Правилами третім особам без попередньої згоди Школи.

Школа має право передати права та обов'язки за цими Правилами будь-яким третім особам у будь-який час без попереднього повідомлення.

9.2. Право, що застосовується

Цей Договір складений і повинен тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

Цей Договір складений українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та дійсний для сторін в електронному вигляді.

Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжить бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.